کنفرانس برندسازی مراکز تجاری، نمایشگاهها، شعب و زنجیره ها درسال جاری برگزار می شود.
شهریار شفیعی دبیرعلمی مجموعه همایش های برند سازی در گفتگو با خبرنگار ام بی ای نیوز  گفت: نتیجه ی تلاش های چندسال اخیر خبرگان حوزه برندسازی، مسئولین، اساتید دانشگاهی، اصحاب صنعت و تجارت، همه به آنجا می رسد  که امروزه بسیاری از بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایرانبه ضرورت پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازی آگاهند.
شفیعی بیان کرد:برای دست یافتن به راه حل های عملی با توجه به تنوع و انواع متفاوت برندسازی و پیچیدگی های این حوزه, باید گامی فراتر از بحث های پایه ای علمی که لزوم آنها بر هیچکس پنهان نمیباشد، برداریم و پای به سرای عملی سازی علم و «فناوری» بگذاریم .وی گفت: پایه گذاری و پیگیری مداوم مجموعه همایش های« برندسازی» از ارکان اصلی چشم انداز مجموعه همایش های برندسازی است , که تلاش میکندبه گونه ای تخصصی و با کمک دست اندرکاران حوزه های اصلی صنعت ، بازار و مسئولین مربوط، راه حل های علمی و اجرایی که در خور پیچیدگی های پدیده چند بعدی برندسازی باشد، مهیا کند.

دبیر علمی این همایش افزود:  این گروه  «مجمع تخصصی برند» نام دارد , زیرا تجمع متخصصان گوناگون از انواع طیف های صاحب منصب را هدف قرار داده است.
شفیعی با بیان این که تلاش مجموعه همایش های برندسازی ,محوریت قـراردادن حوزه فروشــگاه های زنجیره ای ، مجتمع های تجــــاری ، هایپرمارکت ها ، نمایشگاه ها، شعب بانک ها، مراکز فرهنگی و گردشگری و غیره  شفاف سازی مراحل برندسازی در این اماکن است،تصریح کرد: در این رهگذر ضمن تشریح چگونگی استفاده از محیط ، معمـاری داخلی و به کارگیری رسـانه های محیطی  (Indoor & Outdoor Media)، به این اصل میپردازدکه روانشناسی مخاطب و ارائه خدمات مطلوب چگونه باید از طریق عناصر و عوامل محیطی به استخدام شیوه های ایجاد هویت یکپارچه بــرند (IBC) در آیند. 
وی محورها وموضوعات سخنرانی های این سمینار را شامل تکنولوژی های برند ساز در فروشگاه های زنجیره ای، شعب و فرانچایزها،معماری برندساز،تکنیک های بکارگیری رسانه های هوشمند در برندسازی نمایشگاه ها و مراکزتجاری، برندسازی در جایگاه های خرید و فروش تکنولوژی برندسازی مجتمع های تجاری واماکن گردشگری، برندسازی زنجیره های مد و پوشاک و تاثیر متقابل برند فضاهای فرهنگی و برندهای تجاری بر شمرد

شفیعی ، مخاطبان اصلی این سمینار را مدیران ارشد برند و بازاریابان فعال در زمینه کالاهای تند مصرف ، کالاهای بادوام و خدمات، فروشگاه های زنجیره ای(هایپرمارکت ها) ، مراکز خرید زنجیره ای(نمایندگی برندها) ،مجتمع ها و مراکز تجاری و نمایشگا ه ها ، شرکت های تبلیغاتی و شرکت های طراحی معماری و دکوراسیون داخلی معرفی کرد.. 
وی در پایان گفت: رستوران ها و کافی شاپ های زنجیره ای،شعب بانک ها، شعب پست، شرکت های بیمه و مراکز خدمات درمانی و مراکز تفریحی و گردشگری، اماکن فرهنگی عمومی و هتل ها سایر مخاطبین این برنامه آموزشی میباشند..