• 1-تبلیغ خودمحور

 

 

 

در این نوع تبلیغات خود محور ، بخش اعظمی از آگهی در مورد خودتان است ، نه مشتری. عنوان آگهی از شما می گوید و متن آن نیز به افتخارات شما می بالد. چنین تبلیغاتی به فروش خوب دست پیدا نمیکند ، چرا که مشتری می خواهد ببیند آگهی چه نفعی برای او دارد. شرکت شکلات آنیکا با افتخار موفق به دریافت لوح زرین شد! برای مشتری مهم نیست شرکت شما چه افتخاری را بدست آورده است، بلکه محصول شما یعنی شکلات و مزایای آن برایش اهمیت دارد.

 2-گم شدن در شلوغی

عنوان های  رایج و کلیشه ای در تبلیغات باعث بی توجهی خواننده به آن می شود. شما باید
بتوانید توجه خواننده را جلب کنید تا او بقیه آگهی را بخواند. خواننده با رسیدن به
عنوان تکراری بسادگی از آن میگذرد. از عباراتی مانند : یک فرصت استثنایی ، زود
دیر می شود و ... استفاده نکنید. سعی کنید ادعای شما خاص و بی همتا باشد.

 3- عدم استفاده از مدلهای آگهی امتحان شده

بسیاری از سازندگان تبلیغ بدون هیچ آگاهی از اصول تبلیغات ، بر روی کاغذی سفید ( یا
صفحه سفید مانیتور) شروع به ساختن آگهی می کنند. اینکار در غالب موارد باعث شکست
میشود. اینکار درست مانند آن است که بدون استفاده از تجربه دیگران شروع به
ساختن خانه کنیم و خانه های مشابه را بررسی نکنیم. در انتهای کار به مشکلات زیادی
برمیخوریم ، مثلا یادمان رفته برای آشپزخانه هود درنظر بگیریم.

 4-فروش قبل از موقع

اگر مشتریان با نام تجاری شما و محصولتان آشنایی ندارند ، ابتدای آگهی سراغ
فروش نروید ، بلکه ابتدا اطلاعات کافی در اختیار خواننده قرار دهید و در او تمایل
به خرید را ایجاد کنید سپس از قیمت و پیشنهاد فروش صحبت کنید.

 5- ایجاد شک و تردید

در آگهی مطالبی را عنوان نکنید که باعث شک در خواننده شود. بسیاری از
فروشندگان نرم افزار ادعا می کنند دارای بزرگترین آرشیو نرم افزار در ایران هستند.
اگر از صفت ترین استفاده می کنید ، برای این ادعا دلیل بیاورید. از تصاویر و مدارک
استفاده کنید.

 6-دعوت به تعلل

یک آگهی خوب باید شما را وادار به خرید فوری بکند. شما می توانید به سه روش حس
نیاز را در مشتری ایجاد کنید.

1- عرضه کالا را محدود سازید.

2-  تعداد را محدود کنید.

3- زمان خرید را محدود سازید.

7-ساخت آگهی برای متخصصان
از ساخت آگهی برای متخصصان بپرهیزید. از ادبیاتی استفاده نکنید که برای فهم آن ،نیاز به مدرک دانشگاهی باشد.جملات کوتاه و واضح استفاده کنید. متن باید به آسانی قابل خواندن باشد.