صنعت تبلیغات محیطی هم زمان با دوران اتومبیل شکوفا شده است امروزه رسانه تبلیغات محیطی وسیله ارتباطی فعالی برای انتقال پیام به میلیون ها نفر مصرف کننده می باشد در تغییرات یک دهه اخیر رسانه تبلیغات محیطی به عنوان یک ابزار کارآمد پیام رسانی به مشتریان بالقوه برای تولید کنندگان باقی مانده است در واقع این تبلیغات محیطی حامل پیام برای عموم افراد جامعه است و تحولات سریع درشیوه زندگی تقاضای اکثرمصرف کنندگان است . داشتن زمانهای کاری قابل انعطاف تعطیلات آخرهفته ، امکان خرید 24ساعته ، امکانات تکنولوژیکی پیشرفته تر و همچنین فعالیت بیشتر همگی به علت وجود تقاضا برای رضایتمندی بیشتر و حضور استانداردهای بالاتر درزندگی اکثرمردم است تغییرات رفتاری مردم درجامعه سبب افزایش درخواست برای تبلیغات محیطی درانواع گوناگون آن شده است درواقع تبلیغات محیطی پیام خود را بصورت ساده اما پرقدرت به مصرف کنندگانی که درحال جابجایی و مسافرت هستند به خصوص درست درزمانی که درمحل خرید حضور دارند می رساند. حضورتبلیغات محیطی درمراکز تجاری امکان گفتگو با مصرف کنندگان و مشتریان بالقوه را به تبلیغ کنندگان میدهد هنگامی که مصرف کنندگان درحال جابجایی هستند تبلیغات تاثیر خود را می گذارد آنها طی مسافرت های روزانه پیام های مختلفی را دریافت می کنند .تبلیغات محیطی در مراکز تجاری این امکان را به تبلیغ کنندگان میدهد که با مشتریان فعلی و آتی خود ارتباط برقرار کنند البته تلویزیون هایی که دراماکن عمومی نصب هستند نیز دراین دسته قرارمیگیرند.