http://www.mbanews.ir/news2/templates/MBANEWS/images/dlet_artblock_51.gif

 

http://www.mbanews.ir/news2/templates/MBANEWS/images/dlet_artblock_53.gif

 


با توجه به این امر که بازاریابی برای حضور برندهای مختلف در پیست اسکی دیزین و شمشک از اوایل شهریورماه آغاز شده است اما در حال حاضر این مکانها به بهره برداری نرسیده و هنوزفضایی برای تشویق شرکت ها جهت حضور به وجود نیامده است. 
به گزارش خبرنگار ام بی ای نیوز ، مناطق طبیعی حاشیه شهرتهران که مکان های مفرحی برای دوری شهروندان از هیاهوی شهری است در سالهای اخیر مورد هجوم سازه های تبلیغاتی قرار گرفته است. 
وجود تابلوهای تبلیغاتی گوناگون در منطقه تفریحی دربند ، پیست اسکی دیزین و... از نمونه های بازر این هجوم تبلیغاتی بوده و شاید بتوان گفت که تبلیغات محیطی در فضاهای تفریحی شهروندان را همراهی می کنند.
کارشناسان تبلیغات در این رابطه معتقدند که مکانهای تفریحی و سیاحتی ،جایگاه مناسبی برای نصب سازه های تبلیغاتی نیستند و شرکت ها و صاحبان بنگاههای اقتصادی می توانند با برگزاری رویدادها، جشن ها و مراسم گوناگون مانند مسابقات ورزشی و تفریحی در این مکان ها با مخاطبان خود در ارتباط بوده و بازاریابی مستقیم را اعمال کنند. 
به گفته این افراد ،با هجوم سازه های تبلیغاتی به شهر، بیشتر شهروندان جهت دوری از فضای شلوغ  شهر به طبیعت پناه می برند و نصب سازه های تبلیغاتی در این فضاها می تواند بازخوردهای نامناسبی به همراه داشته باشد. 
بازاریابان شرکت های تبلیغاتی می توانند با معرفی این مکانها به عنوان جایگاه مناسب برای جشن ها و مراسم شاد ،بنگاههای اقتصادی و شرکت های گوناگون را در ارائه هر چه بهتر برنامه های تبلیغاتی خود کمک کنند زیرا بالا بودن قیمت سازه ها و بازخوردهای نامطلوب موجب عدم حضور شرکت ها در فضاهای مناسب میشود
کارشناسان میگویند:متاسفانه در شرایط حال سرمایه گذاران خارجی سهم بیشتری از فضاهای تبلیغاتی کشور را در دست گرفته و شرکت های داخلی بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در سلیقه مشتریان، اعتماد کورکورانه ای به آژانس های تبلیغاتی داشته و از راه های ساده و سالم برای اجرای مناسب برنامه های تبلیغاتی چشم پوشی می کنند. 
یکی از صاحبان رسانه در مکان های تفریحی نیزدر این رابطه گفت: برندهای پرمصرف کم دوام بیشترین سهم حضور در فضاهای تبلیغاتی اماکن تفریحی را دارند اما به دلیل افزایش ناگهانی اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی درصد قابل توجهی از مشتریان این فضاها را ترک و فعالیت های تبلیغاتی خود را متوقف کرده اند. 
وی افزود:البته بنگاهای بزرگ اقتصادی و شرکت هایی مانند واردکنندگان خودرو به دلیل اطمینان از میزان فروش محصولات خود، تمایلی برای حضور در فضاهای تبلیغاتی متفاوت نداشته و روشهای رایج مانند نصب تابلوهای تبلیغاتی را بر سایر روشها ترجیح می دهند. 
وی تصریح کرد:با توجه به این که بازاریابی برای حضور برندهای مختلف در پیست اسکی دیزین و شمشک از اوایل شهریورماه آغاز شده است اما در حال حاضر این مکانها به بهره برداری نرسیده و فضایی برای ترغیب شرکت ها جهت حضور به وجود نیامده است.