تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری ، پارچه ای ، فلزی ، رایانه ای ، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه میباشد که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرهاو...مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

ماده ۱) تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارتند  از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری ، پارچه ای ، فلزی ، رایانه ای ، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، خیابان ها، جاده های شهری و بین شهری ، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری ، مترو، ایستگاه های اتوبوس ، میادین و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

ماده ۲) تبلیغات فرهنگی ، مذهبی ، ملی و نیز تبلیغ جشنواره های فرهنگی و هنری که جنبه غیر انتفاعی دارند با تشخیص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از شمول عوارض خارج میباشند.

ماده ۳) کلیه سازمان ها و کانون های آگهی و تبلیغاتی موظف اند علاوه بر رعایت مقررات عمومی مندرج در مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی ، در تنظیم ، تهیه و اجرای برنامه های تبلیغاتی نکات زیر را رعایت نمایند

۱) تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف ادیان رسمی کشور باشد ممنوع است .

۲) در آگهی یک کالا و یا خدمات خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود.

۳) آگهی های تبلیغاتی نباید سبب رنجش اشخاصی که از برخی معلولیت ها و یا بیماری رنج می برند شود.

۴) تبلیغ کالاها و خدمات در مراکز مذهبی ، علمی و آموزشی ممنوع است .

۵) تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشور، آداب ، رسوم ، قومیت ها، لهجه ها و گویش های مختلف شود.

۶) استفاده از صحنه هایی نظیر استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند و به نوعی خواه تصریحاً و یا تلویحاً مصرف آنها را ترویج نماید مجاز نیست .

۷) تبلیغاتی که مروج تخریب محیط زیست انسان ، جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی و زیستگاه های طبیعی جانوران باشد ممنوع است .

۸) تبلیغ نباید القاء وحشت و خشونت کند.

۹) در تبلیغات نمی توان از نوشته ها و تصاویری استفاده کرد که جانوران را در حال اذیت و آزار نشان دهد.

۱۰) در جریان موارد تبلیغاتی باید کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوقِ مادی و معنوی مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان و آیین نامه های مربوطه رعایت شود.

۱۱) هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع میباشد.

۱۲) پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.

۱۳) آگهی ها نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد.

۱۴) در تبلیغات استفاده از کودکان برای معرفی کالا و خدماتی که انتظار مصرف کالا و یا بهره مندی از خدمت و یا خرید آن توسط ایشان نمی رود ممنوع است .

۱۵) ترویج زبان بیگانه ، غلط نویسی و غلط گویی در تبلیغات مجاز نیست .*

۱۶) چنانچه به هنگام تنظیم آگهی های تبلیغاتی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط زبان فارسی بزرگتر از خط زبان بیگانه باشد.

۱۷) در صورت اقتضای موضوع آگهی ، برای استفاده از نقشه و پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید پرچم رسمی و نقشه کامل کشور آورده شود.

۱۸) تبلیغات نباید تولیدات داخلی را بی ارزش نشان دهد.

۱۹) تبلیغ کالاها، خدمات و مصنوعات کشورهای بیگانه در صورتی مجاز است که عرضه و فروش آن در داخل کشور ممنوعیت قانونی نداشته باشد.

۲۰) تبلیغ بر روی تأسیسات ، دیوارها، ابنیه و ساختمان های سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی دول خارجی ممنوع است .

۲۱) تبلیغ بر روی تأسیسات ، دیوارها، ابنیه و ساختمان های اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و غیر دولتی منوط به کسب اجازه قبلی از صاحبان و مسئولان آنها می باشد.

۲۲) تبلیغ کالاها و فرآورده هایی که طبق تبصره ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که اجرای استاندارد را در مورد آنها اجباری اعلام کرده است منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. کانون مکلف به اخذ گواهی لازم از سفارش دهنده می باشد.

۲۳) سفارش دهندگان و سازندگان آگهی ها باید مستندات لازم ، قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را داشته باشند.

ماده ۴) کلیه کانون های آگهی و تبلیغاتی موظف اند برای اجرای طرح های تبلیغاتی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود مجوز اجرای طرح دریافت کنند.

ماده ۵) مسئولیت محتوای طرح تبلیغاتی و اجرا آن در چهارچوب قوانین موضوعه و مقررات جاری و دستورالعمل های اجرایی تبلیغات با مدیر مسئول کانون می باشد و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر به حسن اجرای قوانین و مقررات تبلیغاتی بوده و در صورت احراز تخلف برابر مقررات اعمال مجازات خواهند کرد.

ماده ۶) کانون های آگهی و تبلیغاتی موظفند نام کانون آگهی و تبلیغاتی و همچنین شماره پروانهٔ خود را بر روی تابلو نصب کنند.

ماده ۷) رسیدگی به تخلفات کانون ها و مدیران مسئول به شرح ذیل صورت خواهد گرفت :

نوع اول :

اخطار کتبی

نوع دوم :

احضار و توبیخ

نوع سوم :

تعلیق فعالیت مؤسسه حداکثر تا سه ماه

نوع چهارم :

برکناری مدیر مسئول

نوع پنجم :

تعطیل موقت مؤسسه حداکثر تا شش ماه

نوع ششم :

لغو پروانه و تعطیل دائم

تبصره :

مجازات نوع پنجم و ششم به پیشنهاد کمیته استان و تصویب کمیته مرکزی اعمال خواهد شد.

ماده ۸) تکرار تخلف و عدم توجه به اخطار، احضار و توبیخ موجب تعلیق فعالیت مؤسسه و نهایتاً لغو پروانه فعالیت خواهد شد.

تبصره یک :

در مواردی که جرم عمومی صورت گرفته باشد علاوه بر اعمال مجازات های مذکور، پرونده متخلف جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع داده خواهد شد.

تبصره دو:

اعمال کلیه مقررات باید در پرونده کانون درج شود.

ماده ۹) اعمال مجازاتهای مقرر به تشخیص کمیته های استانی انجام خواهد شد لکن ذینفع می تواند نسبت به اعمال مجازاتهای مذکور به کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی اعتراض نماید.

تبصره :

در جلسه کمیته تبلیغات استان که موضوع آن اعمال یکی از مجازات ها در مورد کانون آگهی و تبلیغاتی باشد در صورتیکه در مرکز آن استان انجمن صنفی تبلیغات تشکیل شده باشد نماینده انجمن و اگر تشکیل نشده باشد و آن کانون عضو انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی تهران باشد نماینده آن حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حق رأی شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۰) کانون های آگهی و تبلیغاتی می توانند اعتراض خود را نسبت به اعمال مجازات ها از سوی کمیته سازمان های تبلیغاتی استان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ به اداره کل تبلیغات تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره کل تبلیغات موظف است حداکثر ظرف سه ماه نظر نهایی کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور را پس از رسیدگی اعلام نماید.

تبصره :

تصمیم کمیته مرکزی قطعی و لازم الاجراست .

ماده ۱۱) لغو پروانهٔ کانون تبلیغاتی موجب اسقاط حقوقِ دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نمی شود و کانون متخلف از این ماده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۲) چنانچه مدیر مسئول کانون تبلیغاتی برکنار شود یا پروانه کانون لغو گردد مجدداً نمی تواند تقاضای تأسیس کانون یا مدیر مسئولی کانون دیگری را بکند مگر پس از انقضای دو سال از تاریخ ابطال آن و با نظر کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی .

ماده ۱۳) ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها موظف هستند فرم بانکی پرداخت عوارض موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هر مورد اخذ و ضمیمه پرونده نمایند.

تبصره :

دخل و تصرف در عوارض مأخوذه به منزله دخل و تصرف در وجوه دولتی بوده و با متخلف طبق آئین نامه و این دستورالعمل برخورد خواهد شد.

کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور بنا به پیشنهاد اداره کل تبلیغات با توجه به شیوع پدیده ای به نام فروش اقساطی لوازم ، کالا، خودرو و سایر محصولات و یا ارایه خدمت از طریق قرعه کشی که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی درخواست واریز وجه به حساب واگذار کننده کالا یا خدمت می شود و از آنجا که این امر تبدیل به یک معضل اجتماعی فراگیر شده است و عده ای سودجو بدین طریق با اغوای مردم به سودهای کلانی دست پیدا می کنند و از این راه به فرهنگ اقتصادی و تولیدی کشور آسیب می رسانند با استناد به ماده ۱۰ و ۱۷ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مقررات جدید زیر را وضع و اعلام می نماید: رسانه ها، مطبوعات و مؤسسات تنظیم و نشر آگهی و همچنین کلیه سفارش دهندگان و انتشار دهندگان آگهی موظف به رعایت آن هستند.

۱) درج هر نوع آگهی برای فروش کالا یا خدمت از طریق قرعه کشی یا روش دیگر که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی یا موارد مشابه درخواست واریز وجه به حساب واگذارکننده کالا یا خدمت شود با توجه به اینکه از مصادیق مطالب گمراه کننده است با عنایت به بند (ت ) ماده ۱۲ انتشار آن در تمام رسانه ها، مطبوعات و یا انتشار از طریق اوراق چاپی و غیره و یا ارسال از طریق پست یا دستگاه های الکترونیکی نظیر نمابر یا اینترنت ممنوع است .

۲) انتشار آگهی های مربوط به فروش کالا و یا خدمات از طریق قرعه کشی زمانی مجاز است که اولاً: آگهی دهنده ، خود تولید کننده آن کالا یا خدمت باشد و یا نمایندگی رسمی و قانونی از تولید کننده داشته باشد. ثانیاً: هیچگونه وجهی از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی دریافت نکند. ثالثاً: بهای کالا یا خدمت و نحوهٔ واگذاری و دفعات اقساط و سایر شرایط دقیقاً در متن آگهی مشخص و روشن شود.

۳) متخلفان از این مقررات برحسب قانون و مقررات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت .