تبلیغات قدرتمند، نتیجه برنامه ریزی قوی میباشد. ایده های خوب و رقابت های بزرگ تبلیغاتی ایجاد نمیشوند ، مگر اینکه براساس شاخه های مهم ارتباطی بوجود آیند که این خود عامل فروش خواهد شد. اگر با ذهنیتی باز به ارتباط و ادراک نگاهی بیاندازید، می‌توانید به تبلیغات دلخواه خود دست پیدا کنید، تبلیغی که باعث افزایش فروش و منافع می‌گردد . در ضمن اتخاذ تصمیمات عاقلانه قبل از صرف هزینه ها در رسانه های مختلف ، موجب بازدهی بیشتر میشود. اینک این سوال بوجود می‌آید که به چه صورت می‌توان به بهترین راهکار در راستای صرف هزینه ها دسترسی پیدا کرد؟

در هر نقطه ای از جهان که شکلی از هنر وجود دارد، به همان صورت شکل و کارکردی از تبلیغات نیز مشاهده می‌شود. شاهد این مثال ، اهرام مصر است که پیام رسان پادشاهانی است که آنقدر قدرتمند و مستبد بودند که سالیان دراز ، هزاران هزار کارگر یا برده را واداشتند که با مشقت فراوان کار کنند و سنگ ها را از معدن برگیرند و با ابتدایی ترین ابزار جابجا کنند و چنین شگفتی بیافرینند. این معماری عظیم، در واقع تبلیغاتی بی نظیر، برای پیشبرد اهداف یکی از پادشاهان بود یا نقش و نگارهایی که در غارهای تاریک و صعب العبور وجود دارد حاوی پیام هایی است که هنوز راز آن برای بشر امروزی کشف نشده است[1] و اکنون در قرن تکنولوژی اطلاعات و با شروع فعالیتهای تجاری در اینترنت، تبلیغات اینترنتی[2] نیز پا به عرصه ظهور گذاشته که بخش وسیعی از صنعت تبلیغات را به خود مشغول کرده است. امروزه از شکایتها و دردهای تبلیغاتی بسیار گفته شده است. علاوه بر این چالشی بین دو گروه هنرمندان و بازاریابان نیز وجود دارد که هر کدام دانش و اطلاعات خود را به رخ دیگری می‌کشد و ادعا می‌کند: « تبلیغات کار شما نیست » و چون در کشور ما ، نهادهای مشخص و توانمندی با وظایف مشخص و علمی برای تبلیغات تعریف نشده، کشمکش ها همچنان ادامه دارد.

در تبلیغات نیز مانند فوتبال ، کسانی که اطراف میدان بازی هستند، می‌توانند آن را زیر سوال برده و انتقاد کنند. دلایل بسیاری ممکن است آن را موجب شود، برای نمونه چون تبلیغات تا حدودی از مفهومی به نام هنر نشأت می‌گیرد که در فلسفه زیبایی شناختی، فیلسوفان، پس از قرن ها از تعریف آن عاجز مانده اند و هنوز جولانگاه نظریه ها و افکار متفکران است[3] و یا اینکه تبلیغات مخاطبان ناهمگونی دارد. در این بازار اتفاق های زیادی به وقوع می‌پیوندد، بسیاری از پروژه های تبلیغاتی و استراتژی های بازاریابی ناگهان با شکست رو به رو می شود. ناگهان تبلیغی به ضد تبلیغ بدل می‌شود و مبالغ هنگفتی بیهوده هزینه و دور ریخته می‌شود.

اما برای حل این مساله باید کسانی باشند که علم بازاریابی را برای هنرمندان و متقابلاً اصول زیبایی شناسی دانش هنری را برای بازاریابان تشریح و تجزیه و تحلیل کنند. زمانی یک تبلیغ ، موفق و موثر پا به عصره وجود می‌گذارد که متخصصانی از حوزه های بازاریابی، هنر، ادبیات ، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و مدیریت بتوانند با یکپارچه کردن دانش یکدیگر یک اثر تبلیغی با ارزش و ماندگار ارائه دهند.

امروزه دست اندرکاران تبلیغات، مدیران بازاریابی و مسئولان روابط عمومی ها و تمامی کسانی که به نحوی با تبلیغات سر و کار دارند، هرچه از علم و دانش تبلیغات اطلاعات بیشتری داشته باشند ، می‌توانند در تدوین واجرای استراتژی های خود با آگاهی بیشتر و اثربخشی عمیق تر عمل کنند.