نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در شهرها و جاده ها،یک پتانسیل بالقوه برای تبلیغات می باشد که اگربا اصول موثر هدایت شوند ، موجب توجه وتمایل بیشتر مخاطبان درجهت خرید محصول یا خدمت ارائه شده می گردند.دراین مقاله سعی شده است ضمن ارائه مفاهیم مربوط به تبلیغات محیطی و بیلبورد،عوامل تاثیرگذار برموفقیت بیلبوردهای تبلیغاتی بیان شوند.نتایج این تحقیق نشان می دهد که جهت موفقیت بیشتر بیلبوردهای تبلیغاتی،نیاز به اجرای اصولی کاربردی درراستای افزایش جذابیت آنها است که عبارتند از:استفاده از خلاقیت و نوآوری در کلمات و تصاویر با استفاده از فرهنگ بومی جامعه،طراحی تبلیغ روی بیلبورد با توجه به ماهیت محصول یاخدمت،جذابیت در طرح بصری،وجود یک موقعیت جغرافیایی مناسب برای بیلبورد،ایجاد همگونی بین رنگ،پیام و ماهیت محصول در بیلبورد،استفاده از تصویر محصول در بیلبورد،اندازه مناسب بیلبورد،استفاده از نورپردازی متنوع،زاویه نصب صحیح بیلبورد،نوع ترکیب بندی کلمات و تصاویر،وجود فاصله مناسب با دیدگان مخاطب،استفاده از پیام ساده و کلمات محدود ،استفاده از پس زمینه ساده،معرفی محصول به طور واضح،استفاده از برند متفاوت،تاکید روی عملکرد محصول،درج قیمت،استفاده از عکس های مرتبط،درج نشانی محل تهیه کالا یا خدمت مورد تبلیغ درکنار بیلبورد تبلیغاتی،ایجاد ارتباطی مستقیم و سریع بین مصرف کننده و نام تجاری با ارائه مستقیم نشانی سایت اینترنتی، شماره تلفن و دیگر اطلاعات ضروری..