تبلیغات چیست؟


*ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت  وجه برای مؤسسات انتفاعی و یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.
*اعلام نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب 
*مجموعه ای  از  معلومات  حرفه ای،  مهارتها  و تخصص ها  است که با   استفاده از علوم و فنون و ابزارهای گوناگون بر اساس اصول و قواعد حرفه ای برای انتقال پیام سفارش دهنده به مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرند.
* برانگیختن تقاضای یک محصول یا خدمت از طریق خبر یا ایجاد  جو  مساعد   برای کالا  از  طریق  رسانه ها  که بابت آن پولی توسط تهیه کننده یا فروشنده پرداخت می شود.


اهداف تبلیغات


الف- آگاهی دادن به مصرف کنندگان یا مشتریان احتمالی

ب-ترغیب یا تشویق مصرف کننده به استفاده از کالای خاص
ج- یادآوری به مشتریان گذشته

د- ایجاد شهرت و محبوبیت برای کالا یا مؤسسه


آثار تبلیغات   


1. آموزش

2. ایجاد اشتغال

3. افزایش فروش

4. بهبود روشهای تولید

5. ایجاد رقابت سالم         
6. بهبود بسته بندی

7. افزایش تولید

8. توسعه داد و ستد

9. تعادل قیمت ها

10.  رونق اقتصادی


  
مراحل اساسی در فعالیت تبلیغاتی


1.شناخت کامل کالا
2.شناخت کامل مشتری

3.شناخت گروههای مرجع
.4کسب اطلاعات محیطی  

5.تخمین مشتریان بالقوه 
6.تخمین مقدار فروش  
7.تعیین بودجه تبلیغاتی   

8.انتخاب رسانه

9. تولید تبلیغاتی

10. اجرای تبلیغات

11. کنترل چگونگی اجرا

12. مطالعه اثر بخشی تبلیغات

13. تکرار فعالیت


اطلاعات مورد نیاز در هر برنامه تبلیغاتی


1.چه کسانی خریدار، مصرف کننده و یا سفارش دهنده کالا یا خدمات هستند؟
2.بزرگترین گروه خریدار کدام است؟
3.چه خریداران بالقوه ای وجود دارند؟
4.ضوابط تقسیم بازار چیست؟
5.چه انگیزه هایی می توان در مشتری ایجاد کرد؟
6.چه ویژگی هایی در محصول مهم است؟ (یکی را انتخاب کنید(
7.چه تغییراتی در نیاز مشتریان در حال انجام است؟
8.آیا مشتریان از کالاها و خدمات فعلی راضی هستند؟
9.مشتریان چه مشکلاتی دارند؟
  .10آیا نیازهای ارضا نشده¬ای وجود دارد که مشتری از آن¬ها مطلع نباشد؟
11.چند درصد از بازار، مورد توجه است؟
12.ترکیب سهم بازار چگونه است؟
13.پیشتاز بازار کیست؟
14.کیفیت محصول، شعار، پیام و خدمات رقیب چیست؟
15.چه مشتریان جدیدی می توان پیدا کرد؟
16.چه تغییر سلیقه ای می توان ایجاد کرد؟
17.دوره تبلیغ، زمان، محل رسانه و تکرار چگونه است؟
18.بودجه تبلیغاتی چگونه تعیین می شود و چه مقدار است؟

انواع روش های تبلیغات

 

Ø     کاتالوگ ها، بروشورها و کتابچه ها

Ø     تابلوها و بیلبوردهای بزرگراه ها، خیابان ها و میادین

Ø     آگهی های رادیو و تلویزیون در شبکه های سراسری و محلی

Ø     پوسترها و نقشه های راهنما

Ø     آگهی های مطبوعاتی در روزنامه ها و مجلات سراسری و محلی

Ø     نامه های پستی

Ø     تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس ها

Ø     نمایش فیلم

Ø     تبلیعات در ایستگاه های مترو و بدنه واگن ها

Ø     بالون های تبلیغاتی

Ø     تبلیغات در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی

Ø     نمایشگاه ها

Ø     تابلوهای فروشگاهی

Ø     پرچم ها

Ø     نصب آگهی در سالن های فرودگاه ها

Ø     هدایای تبلیغاتی

Ø     نصب آگهی در ایستگاه های اتوبوس

Ø     استفاده از افراد متشخص

Ø     تبلیغات سینمایی

Ø     سی دی های مالتی مدیا

Ø     تبلیغ در مراکز تجاری و خرید

Ø     طراحی صفحات وب